Privacyverklaring Camping La Bedure

Via onze website bieden wij gelegenheid tot contact en tot het reserveren van een campingplaats op onze camping. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Wij werken in geen geval samen met derden om gegevens uit te wisselen die naar ons verzonden worden.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons nauwkeurig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens proberen te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens vragen;
  • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens worden ingezien door de eigenaar van Camping La Bedure. Ook de webbeheerder kan de gegevens zien. Deze mensen is gevraagd zich aan de privacywet te houden.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via dit mailadres: info@campinglabedure.nl

Voor kinderen een leuke camping en ze voelen zich veilig.

 

Valerie

Heerlijke camping met tal van mogelijkheden voor leuke uitstapjes in de omgeving.

 

Marieke

Het zwembad naast de camping was heerlijk, net als de pizza's van Wim!

Jonathan & Nienke

Op deze kleine camping heb je een heerlijk vakantiegevoel!

 

Ton

De camping was nog goed bezet in het naseizoen en de eigenaren zijn zeer vriendelijke mensen.

 

Willy